Posts or Comments 20 March 2018

admin | 27 Dec 2009 01:38 pm

Despre noi

Prezentare Asociaţia pentru mediu şi turism Ulmul Ceraşului

Are sediul  în satul Valea Tocii, nr.115, comuna Ceraşu, judeţ Prahova, cod poştal 107146, telefoane 0244.207.379, 0744.534.330, 0766.293.263, e-mail “ulmulcerasului@yahoo.com”

Infiinţată în anul 2005, inregistrată la judecătoria Vălenii de Munte, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la nr.2/2005, cod fiscal 17730786.

Are zece membri, din care opt membri fondatori, din Ceraşu, Vălenii de Munte, Ploieşti, Bucureşti, unul fiind cetăţean francez cu reşedinţa în judeţul Buzău.

Sigla noastră este înregistrată la OSIM si reprezintă o rămurică de ulm pe un scut cu cer curat, albastru şi apă cristalină.

Am ales ulmul deoarece la sediul Asociaţiei se află un copac cu numele de ulm cu o vârstă de peste 400 ani, declarat şi înregistrat ca monument al naturii.

Până în prezent, pe lângă activitâţile organizatorice, Asociaţia a ales ca centru pilot comuna Ceraşu, unde s-au desfăşurat trei sesiuni de educare şi concurs pe mediu, în parteneriat cu şcolile din localitate pe colectare şi introducere în circuitul reciclării a sticlelor pet.  S-au desfşurat teme de profil cu fiecare clasă de elevi,    s-au colectat pet-uri, s-au plantat pomi, s-au acordat premii în bani şi obiecte. S-a urmărit în principal educarea elevilor, viitori cetaţeni ai comunei, şi atragerea oamenilor maturi în acţiuni care să vizeze curăţirea localităţii, păstrarea unui mediu curat şi sanătos, propice apariţiei şi dezvoltării turismului rural şi montan.

S-au început acţiuni de conştientizarea populaţiei pentru practicarea activitătilor care să atragă turişti, ca sursă viitoare de venit şi de dezvoltare a comunei.

În etapa imediat următoare, împreună cu primăria şi intreprinderea de salubrizare se va începe un proiect de educare a cetăţenilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere.

În domeniul încurajării turismului, împreuna cu şcoala şi cu primăria s-a început strângerea datelor pentru identificarea, omologarea şi marcarea a trei trasee turistice.

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.